Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018– 2019 Tuần 40 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)

Cập nhật : 05:08, 13/05/2019

 

LỊCH CÔNG TÁC

 NĂM HỌC 2018– 2019

 

Tuần 40 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)

THỨ, NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

THỨ HAI

13/5/2019

 

- 14h30 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH

 

THỨ BA

14/5/2019

 

- 10h30 tại P.206/ 92A-LTN: Họp triển khai tham gia cuộc thi chế tạo Thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố 2019. TP: BGH (A.Bình, A. Trường); Trưởng các phòng: ĐT&QLSV, HCTC, TB&QT, Chủ nhiệm các khoa: Điện & BDCN, ĐTVT, Cơ khí & tác giả/nhóm tác giả có sản phẩm dự thi.

 

- 11h15 tại P.202/ 92A-LTN: Họp triển khai các công tác Đoàn tháng 5/2019.TP: BCH Liên chi đoàn.

 

 

THỨ TƯ

15/5/2019

 

 

-15h00 tại P.206/92A–LTN: BGH A.Hồng) chủ trì họp về tổ chức Hội nghị việc làm năm 2019 cho sinh viên khóa 8. TP: Chủ nhiệm và thư ký các khoa; Trưởng và phó phòng ĐT&QLSV; Trưởng các phòng:TB-QT, HC-TC; Trưởng ban HTDN&TVVL; Bí thư LCĐ.

 

THỨ NĂM

16/5/2019

 

- 8h30 tại P.206/92A-LTN: BGH Aa. Hồng) chủ trì buổi Tọa đàm lấy ý kiến doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề. TP: Theo Giấy mời; BGH (A. Hồng, A. Trường); Lãnh đạo khoa và Trưởng các đơn vị trong trường. Ban HTDN & TVVLSV chuẩn bị.

 

THỨ SÁU

17/5/2019

 

 

THỨ BẢY

18/5/2019

8h30 -17h00 tại P.206/92A-LTN: Hoàn thiện gói công việc theo tiêu chuẩn ISO 29990 cho dự án Five. TP: BGH (A.Trường), P.ĐT&QLSV (C.Trang, C.Thủy), P.TB&QT (A.Nam), khoa ĐTVT A.Việt, A.Long), phòng HCTC (C.Thủy).

CHỦ NHẬT

19/5/2019

 

 

Các tin khác