Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2017 - 2018 tuần 13 từ (05/11/2018 - 11/11/2018)

Cập nhật : 11:04, 05/11/2018


LỊCH CÔNG TÁC  

NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần 13 (Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018)

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 05/11/2018

 

- 14h30 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH.

THỨ BA 06/11/2018

- 11h00 tại P.206/92A-LTN: Họp về thiết bị của các PTH. TP: BGH (a. Trường), Trưởng các phòng: TB & QT, ĐT & QLSV, chủ nhiệm khoa & trợ lý thực hành các khoa: Điện & BDCN, ĐTVT, Cơ khí.

 

THỨ TƯ 07/11/2018

- 11h00 tại P.206/92A-LTN: Họp LCĐ phân công nhiệm vụ tháng 11. Tp: BCH LCĐ.

 

THỨ NĂM 08/11/2018

 

 

 

THỨ SÁU 09/11/2018

 

- 17h00 tại P.206/92A-LTN: Họp BCN viết CĐR hai nghề Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và Điện tử dân dụng.

THỨ BẢY 10/11/2018


 

CHỦ NHẬT 11/11/2018


 

 >>> Downloads file.

 

 

 

Các tin khác