Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2017 - 2018 tuần 15 từ (19/11/2018 - 25/11/2018)

Cập nhật : 11:07, 19/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC 

NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần 15 (Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)

 

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI 19/11/2018


8h00  Ban chủ nhiệm xây dựng Chuẩn đầu ra chỉnh sửa bản thảo:

- P. 206/92 A- LTN  Ban chủ nhiệm nghề CNKTĐK&TĐH.

- P. 202/92 A - LTN  Ban chủ nhiệm nghề ĐTDD.

14h00–16h00 Ban chủ nhiệm xây dựng Chuẩn đầu ra chỉnh sửa bản thảo:

- P. 206/92A-LTN: Ban chủ nhiệm nghề CNKTĐK&TĐH.

- P. 202/92A-LTN:Ban chủ nhiệm nghề ĐTDD.

- 16h00 tại hội trường nhà D: gặp mặt các giảng viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. TP: theo Giấy mời và toàn thể cán bộ, nhân viên.

THỨ BA 20/11/2018

 

 

THỨ TƯ 21/11/2018

8h00 tại P. 206/92 A-LTN:  Ban chủ nhiệm xây dựng chuẩn đầu ra 2 nghề ĐTDD, CNKTĐK&TĐH chỉnh sửa bản thảo.

14h00 tại P. 206/92 A- LTN:  Ban chủ nhiệm xây dựng chuẩn đầu ra 2 nghề ĐTDD, CNKTĐK&TĐH chỉnh sửa bản thảo.

THỨ NĂM 22/11/2018

 

- 15h00 tại P. 206/92 A- LTN:  BGH (A. Hồng) chủ trì họp triển khai công tác chuẩn bị thi học kỳ 1 năm học 2018 – 2019. Tp: Chủ nhiệm & thư ký các khoa; Trưởng và phó phòng ĐT & QLSV; Trưởng Ban Thanh tra học tập.

THỨ SÁU 23/11/2018

 

 

THỨ BẢY 24/11/2018

 

 

CHỦ NHẬT 25/11/2018 

 >>> Downloads file.

 

 

Các tin khác