Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2017 - 2018 tuần 17 từ (03/12/2018 - 09/12/2018)

Cập nhật : 12:04, 03/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC

NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần 17 (Từ 03/122018 đến 09/12/2018)

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 03/12/2018

 

 

 

 

- 15h30 tại 206/92A-LTN: Họp giao ban BGH.

THỨ BA 04/12/2018

- 9h30 tại 206/92A-LTN: Họp thống nhất lịch tổ chức thi, kiểm tra KNN cấp trường năm học 2018-2019. TP: Trưởng phòng ĐT&QLSV, TB&QT, TCKT, Ban chủ nhiệm & Trợ lý các Khoa.

- 11h00 tại P.206/92A-LTN: Họp LCĐ phân công nhiệm vụ tháng 12. TP: BCH LCĐ.

Hội đồng tuyển dụng & nâng bậc lương nghe giảng của các giảng viên :

-  14 h tại PTH ô tô : a. Thắng- khoa Cơ khí

- 15h tại P.206/92A-LTN: a. Thành - khoa CNTT

THỨ TƯ 05/12/2018

 

 

 

THỨ NĂM 06/12/2018

 

 

THỨ SÁU 07/12/2018

 

 

 

THỨ BẢY 08/12/2018

 

   

CHỦ NHẬT 09/12/2018

 

 

 >>> Downloads file.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác