Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2017 - 2018 tuần 20 từ (24/12/2018 - 30/12/2018)

Cập nhật : 12:04, 24/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC

NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần 20 (Từ 24/122018 đến 30/12/2018)

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 24/12/2018

 

-15h30 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH.

THỨ BA 25/12/2018

 


 

 

THỨ TƯ 26/12/2018

- 9h30, tại P.206/ 92A LTN: Thống nhất nội dung ra đề thi/ kiểm tra KNN cấp trường 2018 - 2019. Tp: Giáo viên ra đề thi/ kiểm tra (theo giấy mời hoặc thông báo riêng), Hội đồng thi/ kiểm tra cấp trường.

-15h00 tại P206/92A-LTN: Họp Hội đồng kiểm định chất lượng của Nhà trường. TP: Các thành viên của Hội đồng.

THỨ NĂM 27/12/2018

 

 

THỨ SÁU 28/12/2018

 


 

THỨ BẢY 29/12/2018


 

CHỦ NHẬT 30/12/2018

 

 

 

 >>> Downloads file.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác