Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2017 - 2018 tuần 22 từ (07/1/2019 - 13/1/2019)

Cập nhật : 01:04, 07/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC

NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần 22 (Từ 07/1/2019 đến 13/1/2019)

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 07/01/2019

 

- 14h00 tại P.202/92A-LTN: họp thẩm định đề thi tốt nghiệp nghề Công nghệ ô tô. Tp: Các thành viên Tổ thâm định & Tổ ra đề. Khoa Cơ khí chuẩn bị.

-15h00 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH.

 

 

THỨ BA 08/01/2019

 


- 9h00 tại P.206/92A- LTN: Họp thông qua phương án xây dựng phòng thực hành mới khoa cơ khí (Ô tô, Hàn, Nguội) và khoa điện tử (Phòng TB&QT chuẩn bị phương án). Tp: BGH (A. Bình), Trưởng phòng TB&QT (và chuyên trách), HCTC, TCKT, ĐT&QLSV. Khoa Cơ khí (CN Khoa, A.Nam, A. Thịnh), khoa ĐTVT (CN Khoa, A.Việt, A. Long, C.Trinh).

-  10h00 tại P.206/92A- LTN: BGH (A. Bình, A. Trường) làm việc với Công ty thang máy ThyssenKrupp. Mời Ban HTDN cùng dự.

 

THỨ TƯ 09/01/2019

 


 

 

THỨ NĂM 10/01/2019

-  9h30 tại P.206/92A- LTN: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng & Kỷ luật cán bộ. Tp: các thành viên Hội đồng.

 

THỨ SÁU 11/01/2019

 


- 14h00 tại P.206/92A-LTN: họp thẩm định đề thi tốt nghiệp nghề Cắt gọt kim loại. Tp: Các thành viên Tổ thâm định & Tổ ra đề. Khoa Cơ khí chuẩn bị.

THỨ BẢY 12/01/2019

 

CHỦ NHẬT 13/01/2019

 

 

 >>> Downloads file.

 

 

 

 

 

Các tin khác