Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2018 - 2019 tuần 41 từ (20/5/2019 - 26/5/2019)

Cập nhật : 05:08, 20/05/2019

LỊCH CÔNG TÁC 

 NĂM HỌC 2018– 2019

 Tuần 41 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 20/5/2019

 

- 14h30 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban các đơn vị. TP: Trưởng và phó phòng, ban, khoa; Bí thư LCĐ.

 

 

  THỨ BA   21/5/2019

 

 

 

BGH, Trưởng các phòng: ĐT&QLSV, HCTC, TB&QT, Chủ nhiệm khoa: kiểm tra công tác chuẩn bị đưa sản phẩm tham dự hội thi “Thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố 2019

- 8h30 tại nhà 11- TQB: Khoa Cơ khí

- 10h00 tại nhà 15A -TQB: Khoa Điện & BDCN

- 11h00 tại nhà 15A-TQB: Khoa ĐTVT

Tác giả/nhóm tác giả có sản phẩm dự thi chuẩn bị

- 17h tại P.206/92A-LTN: họp về việc triển khai làm đồ án kỹ thuật cho sinh viên FiVe 2017. TP: BGH (A. Trường, A.Bình), phòng ĐT&QLSV (C. Trang, C.Thủy), các giảng viên tham gia hướng dẫn đồ án kỹ thuật cho sinh viên FiVe 2017, sinh viên FiVe 2017.

THỨ TƯ  22/5/2019

 

-7h30 tại Hội trường nhà D-92A-LTN: Nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2018-2019.

- 15h00 tại P.206/92A-LTN: BGH(A.Hồng) chủ trì họp về công tác tổ chức đợt thực tập nghề nghiệp cho sinh viên khóa 9. Tp: Chủ nhiệm và trợ lý TH các khoa; Trưởng phòng ĐT&QLSV; Trưởng các ban TTHT, HTDN&TVVL.

THỨ NĂM 23/5/2019

 

 

THỨ SÁU 24/5/2019

- 10h00 tại P.206/92A-LTN:  Khoa CNTT trình bày phương án cải tạo nhà 1A/17. Tp: BGH (A.Trường, A.Bình), Trưởng các phòng: ĐT&QLSV, HCTC, TCKT, TB & QT. Khoa CNTT chuẩn bị.

14h00 tại P.206/92A-LTN: Khoa CNTT giới thiệu phần mềm quản lý hỗ trợ thư ký các khoa trong công tác đào tạo: TP: BGH (A. Bình, A. Hồng), Trưởng phòng ĐT & QLSV, Thư ký các khoa.

THỨ BẢY 25/5/2019

- 8h30 -17h00 tại P.206/92A-LTN: Hoàn thiện gói công việc theo tiêu chuẩn ISO 29990 cho dự án Five. TP: BGH (A.Trường), P.ĐT&QLSV (C.Trang, C.Thủy), P.TB&QT (A.Nam), phòng TCKT (C.Hương).

CHỦ NHẬT 26/5/2019

 

 

 >>> Downloads file.

 

Các tin khác