Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2019 - 2020 tuần 15 từ (25/11/2019 - 01/12/2019)

Cập nhật : 11:08, 25/11/2019

LỊCH CÔG TÁC

  NĂM HỌC 2019 – 2020

  Tuần 15 (Từ 25/11/2019 đến 01/12/2019)

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 25/11/2019

- 10h00 tại P.206/92A - LTN: Họp Tổ viết đề thi đánh giá KNN Kỹ thuật Lắp đặt điện và điều khiển trong CN……….

 - 11h00h tại P.206/92A-LTN: Họp kiểm tra chuẩn bị đưa SV đi thi tay nghề TP 2019. TP: BGH (A. Bình), Phòng: HCTC, ĐT&QLSV (C. Trang, A. Vẻ); Chủ nhiệm các Khoa: CNTT, ĐTVT, Cơ Khí; Các GV huấn luyện SV.

 

THỨ BA 26/11/2019

 

 

THỨ TƯ 27/11/2019

-11h15h tại P.206/92A-LTN: Họp BCH LCĐ mở rộng. TP: BCH LCĐ và các thành viên chỉ định.

-15h00 tại p.206/92A-LTN: BGH(a.Hồng) chủ trì họp về công tác đề thi và tổ chức thi cuối học kỳ 1 cho sinh viên các khóa 9, 10, 11. TP: Chủ nhiệm và thư ký các khoa chuyên môn; khoa Cơ bản( c.Ngọc,c.Thủy); phòng ĐT&QLSV(c.Trang, a.Nam); Trưởng ban TTHT.

THỨ NĂM 28/11/2019

- 10h00 tại P. 206/92A – LTN: Họp Tổ viết đề thi đánh giá KNN Kỹ thuật Lắp đặt điện và điều khiển trong CN

 

THỨ SÁU 29/11/2019

 

 

THỨ BẢY 30/11/2019

 

 

CHỦ NHẬT 01/12/2019

 

 

 

 >>> Downloads file.

 

 

Các tin khác