Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2019 - 2020 tuần 16 từ (02/12/2019 - 08/12/2019)

Cập nhật : 12:08, 02/12/2019

LỊCH CÔG TÁC

  NĂM HỌC 2019 – 2020

  Tuần 16 (Từ  02/12/2019 đến 08/12/2019)

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 02/12/2019

- 11h00 tại P.206/92A - LTN: Họp Tổ viết đề thi đánh giá KNN Kỹ thuật Lắp đặt điện và điều khiển trong CN.

- 15h30 tại P.206/92A–LTN: họp giao ban BGH

-16h30 tại P.206/92A-LTN: Họp Chi ủy

THỨ BA 03/12/2019

 

 

THỨ TƯ 04/12/2019

 

 

THỨ NĂM 05/12/2019

 

- 11h00 tại P.206/92A-LTN:  Gặp mặt giảng viên hướng dẫn và sinh viên dự kỳ thi tay nghề cấp thành phố năm 2019. Tp: BGH, Chủ nhiệm các Khoa, Trưởng các phòng: HCTC, TC&KT, ĐT&QLSV, TB&QT, A.Vẻ, giảng viên hướng dẫn và sinh viên dự kỳ thi tay nghề cấp thành phố năm 2019.

- 15h00 tại P.206/92A-LTN: Họp Chi bộ. TP: Toàn thể đảng viên của Chi bộ.

THỨ SÁU 06/12/2019

- 11h00 tại P.206/92A - LTN: Họp Tổ viết đề thi đánh giá KNN Kỹ thuật Lắp đặt điện và điều khiển trong CN.

 

THỨ BẢY 07/12/2019

 

 

CHỦ NHẬT 08/12/2019

 

 

 

 >>> Downloads file.

 

 

Các tin khác