Quy chế công tác sinh viên

Thông báo v/v: Quy định việc đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội

Cập nhật : 01:06, 17/01/2018

Thông báo v/v: Quy định việc đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội

>>>Xem chi tiết

Các tin khác