Quy chế đào tạo

Thông báo v/v: Quy định phương thức tổ chức học và thi tốt nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội (Thực hiện từ năm học 2017-2018)

Thông báo v/v:

Quy định phương thức tổ chức học và thi tốt nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội (Thực hiện từ năm học 2017-2018)

>>>Xem chi tiết

Các tin khác