Tin nội bộ

Danh sách sinh viên Khóa 11 chia nhóm học môn Tin Căn Bản

Cập nhật : 09:03, 14/09/2019

Danh sách sinh viên Khóa 11 chia nhóm học môn Tin Căn Bản

>>>Xem chi tiết

Chú ý:

    Những sinh viên nhập học muộn chưa được phân nhóm về Phòng Đào tạo & QLSV (P101, số 92A Lê Thanh Nghị) gặp cô Mai để được giải quyết.

Các tin khác