Tin nội bộ

Lịch học lại học kỳ 3 năm học 2017-2018

Cập nhật : 04:11, 02/04/2018

Lịch học lại học kỳ 3 năm học 2017-2018

- Khoa Cơ Khí

>>>Xem chi tiết

- Khoa Điện tử viễn thông

>>>Xem chi tiết

- Khoa Điện và Bảo Dưỡng Công Nghiệp

>>>Xem chi tiết

- Khoa Công nghệ thông tin

>>>Xem chi tiết

- Khoa Kinh tế quản lý

>>>Xem chi tiết

Chú ý: Lịch học lại học kỳ 1 sẽ cập nhập vào cuối tháng 4 năm 2018

Các tin khác