Tin nội bộ

Lịch và danh sách chia nhóm SV K8 thực tập nghề nghiệp Khoa Điện và BDCN

Cập nhật : 06:12, 04/06/2018

Lịch và danh sách chia nhóm SV K8 thực tập nghề nghiệp Khoa Điện và BDCN:

 

- Danh sách nhóm thực tập tại Viện Điện

>>>Xem chi tiết

- Lịch thực tập tại viện Điện

>>>Xem chi tiết

- Danh sách sinh viên thực tập Điện tại Doanh nghiệp

>>>Xem chi tiết

- Danh sách sinh viên thực tập nghề KTML

>>>Xem chi tiết

- Lịch thực tập nghề KTML

>>>Xem chi tiết

Các tin khác