Tin nội bộ

Phòng Đào tạo & QLSV thông báo: Thay đổi phòng thi tốt nghiệp (Lý thuyết)

Cập nhật : 08:11, 15/08/2020

Thông báo: Thay đổi phòng thi tốt nghiệp (Lý thuyết)

Thời gian thi: 14h-16h ngày 15/8/2020

Phòng thi: C4b-1 (Nghề thiết kế đồ họa) lớp 1 chuyển sang phòng A17-501a + 501b

Phòng thi: C4b-2 (Nghề Điện dân dụng) chuyển sang phòng 303 nhà D -92A Lê Thanh Nghị

Các phòng thi khác không thay đổi

Các tin khác