Tin nội bộ

Thời khóa biểu K11 - Kỳ 1 (cập nhật ngày 13/09/2019)

Cập nhật : 09:02, 09/09/2019

Thời khóa biểu K11 - Kỳ 1 (cập nhật ngày 13/09/2019)

>>>Xem chi tiết

Chú ý: 

- Lớp Kế toán doanh nghiệp 1 + 2 ghép thành 01 lớp Kế toán doanh nghiệp.

- Thời khóa biểu lớp Quản trị doanh nghiệp thay đổi.

 

Các tin khác