Tin nội bộ

Thông báo: Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên khoa ĐTVT - K7

Cập nhật : 06:01, 07/06/2018

Thông báo: Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên khoa ĐTVT - K7

>>>Xem chi tiết

- Danh sách sinh viên CĐN nghề Điện tử Khóa 7 được bảo vệ (thi) tốt nghiệp:

- Hội đồng 1

- Hội đồng 2

- Hội đồng 3

- Danh sách sinh viên CĐN nghề Điện tử Khóa 7 được thi thực hành tốt nghiệp:

- Nhóm 1

- Nhóm 2

- Nhóm 3

- Nhóm 4

- Nhóm 5

- Nhóm 6

- Nhóm 7

- Nhóm 8

- Nhóm 9

- Nhóm 10

Các tin khác