Tin nội bộ

Thông báo: Đăng ký cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ A2, Tin học trình độ A cho sinh viên Khóa 10,11.

Cập nhật : 01:04, 08/01/2021

Thông báo: Phòng Đào tạo và QLSV cho sinh viên đủ điều kiện đăng ký cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ A2 (điểm thi anh văn 2 >=6), Tin học trình độ A (điểm thi Tin học >=7) cho sinh viên Khóa 10,11.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 15/01/2021.

Thời gian nhận giấy chứng nhận: Từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2021).

Địa điểm: Phòng đào tạo và QLSV - P101 nhà D, số 92 A Lê Thanh Nghị.

Các tin khác