Tin nội bộ

Thông báo: Xử lý kỷ luật đối với các sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và các quy định của Nhà trường

Cập nhật : 11:11, 30/11/2018

Thông báo:

Xử lý kỷ luật đối với các sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và các quy định của Nhà trường

>>>Xem chi tiết

Các tin khác