Tin nội bộ

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 1,3 cho sinh viên Khóa 10 và các khóa trước.

Cập nhật : 03:12, 07/03/2019

Theo Quy định kế hoạch tổ chức học lại và thi lại cho sinh viên CĐN

>>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO:

        Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên nhận đơn đăng ký học lại học kỳ 1,3 cho sinh viên Khóa 10 và các khóa trước từ ngày 10/03/2019 đến ngày 25/03/2019 (tại phòng 101 số 92A Lê Thanh Nghị)

Các tin khác