Tin nội bộ

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 5 cho sinh viên Khóa 7 và các Khóa trước..

Cập nhật : 01:05, 04/01/2018

Theo Quy định kế hoạch tổ chức học lại và thi lại cho sinh viên CĐN

>>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO:

        Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên nhận đơn đăng ký học lại học kỳ 5 cho sinh viên Khóa 7 và các Khóa trước từ ngày 05/01/2018 đến ngày 15/01/2018 (tại phòng 101 số 92A Lê Thanh Nghị)

 

Các tin khác