Tin nội bộ

Thông báo về công tác thực hiện dạy và học vào Thứ Bẩy

Cập nhật : 08:11, 11/08/2017

        Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng ĐT & QLSV đã sắp xếp thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho khóa 7, khóa 8 và khóa 9 vào  các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.

       Quy định này được thực hiện tạm thời từ học kỳ 1, năm 2017 - 2018 cho đến khi có thông báo mới của Trường.

         Xem thông báo chi tiết tại đây.

Các tin khác