Tin nội bộ

Thông báo về việc đóng học phí kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Cập nhật : 01:04, 05/01/2021

THÔNG BÁO

V/v:  Nộp học phí học kỳ II năm 2020 - 2021

 

Căn cứ theo kế hoạch học tập, học kỳ II năm học 2020 – 2021, các sinh viên K10, K11, K12 sẽ bắt đầu từ ngày 04/01/2021;

Căn cứ vào quyết định số 277/QĐ-CĐNBK ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc điều chỉnh học phí của sinh viên trong trường;

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp cao đẳng nghề K10, K11, K12 kế hoạch thu học phí của học kỳ 2, thời gian & mức học phí cụ thể như sau:

 

I.                   Tiền học phí kỳ 2 năm học 2020 - 2021:

1.      Đối với sinh viên hệ cao đẳng đại trà:

1.020.000 VNĐ/tháng x 5 tháng

=

5.100.000 VNĐ

 

Bằng chữ: Năm triệu, một trăm nghìn đồng chẵn.

2.      Đối với sinh viên hệ cao đẳng chất lượng cao:

1.380.000 VNĐ/tháng x 5 tháng

=

6.900.000 VNĐ

 

Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn.

3.      Đối với sinh viên lớp dự án FiVe:

2.280.000 VNĐ/tháng x 5 tháng

=

11.400.000 VNĐ

 

Bằng chữ: Mười một triệu, bốn trăm nghìn đồng.

II.Thời gian đóng học phí:

1.Thời hạn nộp học phí:

Đối với sinh viên K10:          từ ngày: 04/01/2021 – 22/03/2021.

Đối với sinh viên K11, K12:  từ ngày 25/01/2021 – 16/04/2021.

2. Phương thức nộp:

- Phương án 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế toán (P208, nhà D 92 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ ngày 04/01/2021 đến 16/04/2021.

- Phương án 2: Nộp qua tài khoản của Trường theo thông tin sau:

+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.

+ Số tài khoản: 1483201003290 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đô - Hà Nội.

Hoặc số TK: 12210000677873 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Hà Nội.

Ghi chú: Khi nộp qua tài khoản ngân hàng:

Sinh viên K10 ghi nội dung: Học phí học kỳ 6, Mã Sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành

Sinh viên K11 ghi nội dung: Học phí học kỳ 4, Mã Sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành

Sinh viên K12 ghi nội dung: Học phí học kỳ 2, Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp.

Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên các khóa biết về kế hoạch thu học phí và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.

 

 

 

                                                                              TL HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                    TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

-         Sinh viên;                                                                          (Đã ký)

-          Phòng ĐT & QLSV;                                                 

-          Các Khoa chuyên môn;

-          GVCN các lớp;

-          Bảng tin; website; Lưu Xem chi tiết 

Các tin khác