Thông báo: Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên khoa Điện tử viễn thông - Khóa 6,7,8

Thông báo: Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên khoa Điện tử viễn thông - Khóa 6,7,8

>>>Xem chi tiết

 

Danh sách sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp thực hành

>>>Xem chi tiết