Thông tin tuyển sinh FIVE K2 - 2018
Thông tin Tuyển sinh K10 - 2018
DỰ ÁN FIVE - ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH QUỐC TẾ NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển sinh năm học 2018 - 2019
HOP TAC DAO TAO CUNG SCHINDLER VN
Tuyen sinh ky su thuc hanh tieu chuan CHLB Đức
Giới thiệu chungTrường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội (HACTECH) trực thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội được thành lập theo quyết định số 526/QĐ.BLĐTBXH ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH. Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà nội là đơn vị đào tạo có uy tín và chất lượng trong hệ thống đào tạo quốc gia. Hiện tại, Trường có hơn 200 cán bộ, giảng viên trong đó có 150 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có trình độ PGS, Tiến sĩ, Thạc sỹ, KS, CN, Thợ bậc cao. Quy mô đào tạo của Trường hiện tại là trên 5.000 sinh viên hệ Cao đẳng nghề chính quy với 17 nghề đào tạo thuộc 5 Khoa chuyên môn.
oza1510372901.jpg
ylc1510373240.jpg
xcv1426653746.jpg
omt1510372007.JPG
swm1510374008.jpg
yvc1510373813.JPG
moe1510373902.jpg
daa1510374123.JPG
krr1510374253.JPG
xvm1426657484.jpg
mjc1510374391.JPG
ops1426658240.JPG
dvx1426737381.JPG
wrk1426737478.jpg
kxe1426737524.JPG
zwd1510372642.JPG