Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2017 - 2018 tuần 16 từ (26/11/2018 - 02/12/2018)

Cập nhật : 11:04, 26/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC 

NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần 16 (Từ 26/11/2018 đến 02/12/2018)

 

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 26/11/2018

- 9h00 tại P206/92A-LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP : C. Trang, C. Thủy (phòng ĐT&QLSV)

 

 

THỨ BA 27/11/2018

 

- 9h00 tại P206/92A LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: C. Trang, C. Thủy (phòng ĐT&QLSV); A. Việt (Khoa ĐTVT); A. Cường (Khoa CNTT); A.Nam (phòng TBQT)

- 9h30 tại 202/92A-LTN: Họp xét phương án xây dựng sửa chữa các phòng TH. TP: Trưởng các phòng HCTC, TB&QT, ĐT&QLSV, TCKT và cán bộ chuyên trách của các phòng ban.

 

 

THỨ TƯ 28/11/2018

- 9h00 tại P206/92A- LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: C. Trang, C. Thủy (phòng ĐT&QLSV); A. Việt (Khoa ĐTVT); A. Cường (Khoa CNTT); A.Nam (phòng TBQT)

-15h00 tại p.206/92A –LTN: Họp Hội đồng khen thưởng-kỷ luật sinh viên của Nhà trường. TP: Các thành viên của Hội đồng.

THỨ NĂM 29/11/2018

- 9h0, tại P206/92A- LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: C. Trang, C. Thủy (phòng ĐT&QLSV)

 

THỨ SÁU 30/11/2018

- 9h00 tại P206/92A- LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: C. Trang, C. Thủy (phòng ĐT&QLSV)

 

THỨ BẢY 01/12/2018

 

 

CHỦ NHẬT 02/12/2018

 

 

 

 >>> Downloads file.

 

Các tin khác