Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2017 - 2018 tuần 18 từ (10/12/2018 - 16/12/2018)

Cập nhật : 12:08, 10/12/2018

LỊCH CÔNG TÁC

 NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần 18 (Từ 10/122018 đến 16/12/2018)

 

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 10/12/2018

 

 


- 14h30 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH

-16h00 tại P.206/92A-LTN: Họp Chi ủy.

THỨ BA 11/12/2018

-  9h30 tại P.206/92A-LTN: Họp Chi bộ. TP: Toàn thể đảng viên của Chi bộ.

-16h00 tại P.206/92A-LTN: Họp Hội đồng khen thưởng & kỷ luật cán bộ. TP: theo giấy mời & các thành viên hội đồng.

THỨ TƯ 12/12/2018

 - 10h00 tại P.206/ 92A – LTN:  Khoa điện báo cáo lịch và kế hoạch chuyển phòng TH.Tp: BGH (A.Bình), trưởng các phòng: HCTC, TB&QT, ĐT&QLSV, TCKT, BCN và trợ lý khoa Điện & BDCN


THỨ NĂM 13/12/2018
THỨ SÁU 14/12/2018

-  8h30 tại P.206/92A-LTN: PGS. Lê Đình Anh (ĐHBKHN) giới thiệu về “Trí tuệ nhân tạo ứng dụng”. TP: Giảng viên dạy các nghề về: Điện, Điện tử, Cơ điện tử & CNTT.  Mời các đ/c quan tâm đến dự.


THỨ BẢY 15/12/2018CHỦ NHẬT 16/12/2018
 >>> Downloads file.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin khác