Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2019 - 2020 Tuần 17 (từ 09/12/2019 - 15/12/2019)

Cập nhật : 12:08, 09/12/2019

 LỊCH CÔNG TÁC 

  NĂM HỌC 2019 – 2020

  Tuần 17 (Từ 09/12/2019 đến 15/12/2019)

 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI09/12/2019

- 11h00 tại P.206/92A - LTN: Họp Tổ viết đề thi đánh giá KNN Kỹ thuật Lắp đặt điện và điều khiển trong CN - 11h15 tại P.202/92A–LTN: Họp triển khai chuẩn bị đại hội Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội TP: BCH LCĐ mở rộn

- 15h30 tại P.206/92A–LTN: họp giao ban BGH

THỨ BA10/12/2019

 

 

THỨ TƯ11/12/2019

 

 

THỨ NĂM12/12/2019

 

-11h00 tại P.203/92A–LTN: Làm việc với khoa Điện về xây dựng phòng TH 201/B4. Tp. BGH (A. Bình, A. Trường), Khoa Điện

 - 14h00 tại P.206/92A–LTN: Hội đồng tuyển dụng nghe giảng thử của các GV: Khoa CNTT (C. Ngọc), khoa Cơ khí (C. Dung, A. Quân). Mời Ban Chủ nhiệm khoa cùng dự.

THỨ SÁU13/12/2019

- 11h00 tại P.206/92A - LTN: Họp Tổ viết đề thi đánh giá KNN Kỹ thuật Lắp đặt điện và điều khiển trong CN

 

THỨ BẢY14/12/2019

 

 

CHỦ NHẬT15/12/2019

 

 

 

 >>> Downloads file.

 

 

Các tin khác