Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2019 - 2020 tuần 14 từ (18/11/2019 - 24/11/2019)

Cập nhật : 11:08, 18/11/2019

LỊCH CÔG TÁC 

  NĂM HỌC 2019 – 2020

  Tuần 14 (Từ 18/11/2019 đến 24/11/2019)

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 18/11/2019

- 8h00 tại P.203/92A – LTN: Họp BCN soạn thảo Danh mục TB đào tạ TT nghề CNKT ĐK &TĐH.

 - 8h30 tại P.206/92A - LTN: Họp Tổ viết đề thi đánh giá KNN Kỹ thuật Lắp đặt điện và điều khiển trong CN……….

 

- 16h30 tại hội trường nhà D: nhà trường tổ chức gặp mặt các thầy cô nhân ngày 20/11. TP: Theo Giấy mời & toàn thể cán bộ, giảng viên.

THỨ BA 19/11/2019

 

 

THỨ TƯ 20/11/2019

 

 

THỨ NĂM 21/11/2019

 

 

THỨ SÁU 22/11/2019

- 11h00 tại P. 206/92A – LTN: Họp Tổ viết đề thi đánh giá KNN Kỹ thuật Lắp đặt điện và điều khiển trong CN

 

THỨ BẢY 23/11/2019

 

 

CHỦ NHẬT 24/11/2019

 

 

 

 >>> Downloads file.

 

Các tin khác