Quy chế đào tạo

Thông báo: Quy định tổ chức nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp và các hình thức xử lý kỷ luật thi (Thực hiện từ năm học 2017-2018)

Thông báo:

Quy định tổ chức nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp và các hình thức xử lý kỷ luật thi (Thực hiện từ năm học 2017-2018)

>>>Xem chi tiết

Các tin khác