Tin nội bộ

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp và danh sách chia nhóm đồ án cho sinh viên các Khoa khóa 8

Cập nhật : 03:11, 13/03/2019

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp và danh sách chia nhóm đồ án cho sinh viên các Khoa khóa 8

 

- Khoa Cơ Khí

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp lý thuyết

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi thực ngành nghề CGKL, CĐT

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi thực hành nghề Ô tô

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên chia nhóm làm đồ án

>>>Xem chi tiết

- Khoa Điện và BDCN

Danh sách sinh viên chia nhóm đồ án nghề Điện

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên chia nhóm đồ án nghề KTML

>>>Xem chi tiết

- Khoa Điện tử viễn thông

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên chia nhóm đồ án

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên ôn thi tốt nghiệp

>>>Xem chi tiết

 

 

Các tin khác