Tin nội bộ

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp và danh sách chia nhóm đồ án cho sinh viên các Khoa khóa 8

Cập nhật : 04:09, 11/04/2019

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp và danh sách chia nhóm đồ án cho sinh viên các Khoa khóa 8

 

- Khoa Cơ Khí

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp lý thuyết

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi thực ngành nghề CGKL, CĐT

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi thực hành nghề Ô tô

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên chia nhóm làm đồ án

>>>Xem chi tiết

- Khoa Điện và BDCN

Danh sách sinh viên chia nhóm đồ án nghề Điện

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên chia nhóm đồ án nghề KTML

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi thực hành nghề Lạnh

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi lý thuyết nghề Lạnh

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên chia nhóm ôn thi LT+TH nghề Lạnh

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi lý thuyết nghề Điện

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên chia nhóm ôn thi  LT nghề Điện

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi thực hành nghề Điện

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi TH nghề Điện dân dụng

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi TH nghề KTLĐ

>>>Xem chi tiết

- Khoa Điện tử viễn thông

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp thực hành

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên chia nhóm đồ án

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên ôn thi tốt nghiệp

>>>Xem chi tiết

- Khoa Công nghệ thông tin

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp thực hành

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp lý thuyết

 >>>Xem chi tiết

 

Các tin khác