Tin nội bộ

Thông báo: Chuẩn bị bảo vệ và thi tốt nghiệp cho sinh viên Điện K7

Cập nhật : 06:10, 12/06/2018

Thông báo: Chuẩn bị bảo vệ và thi tốt nghiệp cho sinh viên Điện K7

>>>Xem chi tiết

Thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018, lịch thi tốt nghiệp và bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên K7 sẽ diễn ra cụ thể như sau:

- Hội đồng 1

- Hội đồng 2

- Hội đồng 3

- Hội đồng 4

Các tin khác