Tin nội bộ

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 5 cho sinh viên Khóa 6,7,8

Cập nhật : 12:01, 24/12/2018

Theo Quy định kế hoạch tổ chức học lại và thi lại cho sinh viên CĐN

>>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO:

        Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên nhận đơn đăng ký học lại học kỳ 5 cho sinh viên Khóa 6,7,8  từ ngày 05/01/2019 đến ngày 15/01/2019 (tại phòng 101 số 92A Lê Thanh Nghị)

Các tin khác