TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

Đào tạo

Các biễu mẫu

* Mẫu văn bản bộ phận Quản lý sinh viên:

- Giấy chứng nhận sinh viên >>> Download file

- Mẫu đăng ký làm vé tháng xe buýt >>> Download file

- Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí >>> Download file

- Giấy xác nhận đã đóng học phí >>> Download file

- Mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tào (của địa phương) >>> Download file

* Mẫu văn bản bộ phận Đào tạo:

- Đơn xin chuyển trường >>> Download file

- Đơn xin đi học trở lại >>> Download file

- Đơn xin nghỉ học tạm thời & bảo lưu kết quả >>> Download file

- Đơn xin thôi học >>> Download file

- Đơn xin cấp bảng điểm >>> Download file

* Mẫu văn bản biên soạn ngân hàng câu hỏi & đáp án thi kết thúc môn học:

- Mẫu đăng ký biên soạn NHCH (M01) >>> Download file

- Mẫu danh mục NHCH (M02) >>> Download file

- Mẫu nhận xét phản biện cấp Khoa (M03) >>> Download file

- Mẫu Biên bản nghiệm thu cấp Khoa (M04) >>> Download file

Xét tuyển online
Xét tuyển online