Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo khóa 4 &5

Quyết định ban hành quy chế đào tạo & kế hoạch học tập >>> Xem chi tiết

Chương trình đào tạo >>>  Xem chi tiết

 

CHƯƠNG TRÌNH & KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ  HỆ CAO ĐẲNG   
 

1.     KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1.1. Nghề Tin học văn phòng (Công nghệ thông tin)
1.2. Nghề Thiết kế đồ họa
1.3. Nghề Lập trình máy tính
1.4. Nghề Quản trị mạng máy tính
1.5. Nghề Ứng dụng phần mềm

2.     KHOA CƠ KHÍ
2.1. Nghề Cơ điện tử
2.2. Nghề Cắt gọt kim loại (Chế tạo máy)
2.3. Nghề Công nghệ ô tô
2.4. Nghề Kỹ thuật hàn

3.     KHOA ĐIỆN & BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP
3.1. Nghề Điện dân dụng
3.2. Nghề Điện công nghiệp
3.3. Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong CN

4.     KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
4.1. Nghề Điện tử dân dụng
4.2. Nghề Điện tử công nghiệp

5.     KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ
5.1.Nghề Kế toán doanh nghiệp

Các tin khác