TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

Ngành nghề đào tạo

THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ HỌC CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (CLC) K15

1. Những SV khóa 15 đủ điều kiện đăng ký vào học các lớp CLC của các nghề: Kỹ thuật điện, Cơ điện tử, Thiết kế Đồ họa và nghề Điện tử Công nghiệp

Danh sách kèm theo.

1. Nghề Kỹ thuật điện.

2. Nghề Cơ điện tử.

3. Nghề Thiết kế đồ họa.

4. Nghề Điện tử Công nghiệp.

2. Những SV khóa 15 không nằm trong danh sách đủ điều kiện, có thể nộp đơn xin học. Nhà trường sẽ xem xét giải quyết.

3. Thời gian nhận đơn đăng ký từ ngày 21/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024. SV gửi về địa chỉ email maiht@hactech.edu.vn

>>>Mẫu đơn.

Phòng Đào tạo & QLSV

Xét tuyển online
Xét tuyển online