TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

Ngành nghề đào tạo

Quyết định: Ban hành chương trình đào tạo hệ Cao đẳng chất lượng cao

Quyết định: Ban hành chương trình đào tạo hệ Cao đẳng chất lượng cao

>>>Xem chi tiết

Chương trình kế hoạch đào tạo chất lượng cao nghề Điện tử công nghiệp

>>>Xem chi tiết

Chương trình kế hoạch đào tạo chất lượng cao nghề Thiết kế đồ họa

>>>Xem chi tiết

Chương trình kế hoạch đào tạo chất lượng cao nghề Cơ điện tử

>>>Xem chi tiết

Quyết định: Ban hành chương trình đào tạo kết hợp Chất lượng cao và Kỹ sư thực hành nghề Kỹ thuật điện theo tiêu chuẩn CHLB Đức

>>>Xem chi tiết

Chương trình đào tạo kết hợp Chất lượng cao và Kỹ sư thực hành nghề Kỹ thuật điện theo tiêu chuẩn CHLB Đức

>>>Xem chi tiết