TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

Ngành nghề đào tạo

Quyết định: Ban hành chương trình đào tạo và kế hoạch học tập hệ Cao đẳng đáp ứng chuẩn đầu ra của Bộ lao động Thương binh & Xã hội Nghề (Áp dụng từ khóa 13 tuyển sinh năm 2021)

Quyết định: Ban hành chương trình đào tạo và kế hoạch học tập hệ Cao đẳng đáp ứng chuẩn đầu ra của Bộ lao động Thương binh & Xã hội Nghề (Áp dụng từ khóa 13 tuyển sinh năm 2021)

>>>Xem chi tiết

Chương trình đào tạo

>>>Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH & KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ HỆ CAO ĐẲNG

I. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.1. Nghề Lập trình máy tính………………………………………………………………...1

1.2. Nghề Quản trị mạng máy tính……………………………………………………...........9

1.3. Nghề Ứng dụng phần mềm………………………………………………….................16

1.4. Nghề Thiết kế đồ họa…………………………………………………………………..24

II. KHOA CƠ KHÍ

2.1. Nghề Công nghệ chế tạo máy………………………………………………………….32

2.2. Nghề Cơ điện tử………………………………………………………………………..41

2.3. Nghề Công nghệ ô tô………………………………………………………..................49

III. KHOA ĐIỆN &BDCN

3.1. Nghề Điện công nghiệp………………………………………………………………57

3.2. Nghề Điện dân dụng…………………………………………………………………..68

3.3. Tự động hóa công nghiệp………………………………..78

3.4. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí……………………………………………..90

IV. KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

4.1. Nghề Điện tử công nghiệp……………………………………………………………..98

V. KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ

5.1. Nghề Kế toán doanh nghiệp…………………………………………………………..109

5.2. Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ……………………………………………..117

5.3. Nghề Thương mại điện tử……………………………………………………………124

Xét tuyển online
Xét tuyển online